BÀI VIẾT MỚI

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH UKB – HÀNH TRÌNH LAN TỎA &...

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH UKB - HÀNH TRÌNH LAN TỎA & KẾT NỐI ĐAM MÊ- Nhằm giúp các bạn học sinh chuẩn bị...

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

LINK FILE: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP WEBSITE

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ  2. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN 3. HỌC VIỆN KỸ THUẬTQUÂN SỰ 4....

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Công văn số 10/THPTLNg2 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường CV số 10.THPTLNg2 về tăng cường phòng dịch...

CHƯƠNG TRÌNG NGOẠI KHÓA, TRẢI NGHIỆM STEM “Hóa học và đời sống: Polime...

CHƯƠNG TRÌNG NGOẠI KHÓA, TRẢI NGHIỆM STEM “Hóa học và đời sống: Polime vật liệu – Sức khỏe và môi trường” Thực hiện Công văn số...

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG NĂM HỌC 2020-2021 Ngày 16 tháng 01 năm 2021, trường THPT Lục Ngạn số 2 tổ...